Yol Çizgi Boyası Tineri

Yol Çizgi Boyası Tineri

TANIM: Yüksek çözme gücüne sahip, yol çizgi boyası tineridir.

UYGULAMA: Yol Çizgi Boyası’nın inceltilmesinde ve boya uygulama araç ve gereçlerinin temizlik işlerinde de kullanılır

DEPOLAMA: Orijinal ambalajında süresizdir. İyi havalandırılmışve yangın söndürme önlemleri aşınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir

GÜVENLİK UYARILARI:

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz

S 3/7/9: Ambalaj›nda kapal› olarak, serin ve iyi havaland›r›lm›fl yerde muhafaza ediniz
S 13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz
S 16: Çalışırken sigara içmeyiniz, alev alacak alanlardan uzak tutunuz
S 23: Buharını teneffüs etmeyiniz
S 24/25: Göz ve deriye temastan kaçınınız
S 46: Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz
S 51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışınız