AmphiSilan-G Astar

AmphiSilan-G Astar

Silikon – akrilik emülsiyon esaslı, pigmentli, örtücülüğü, aderans ve penetrasyon gücü çok yüksek, yapı son

kat dış cephe astar boyasıdır.