AmphiSilan Astar

AmphiSilan Astar

Silikon esaslı, pigmentli, aderans gücü çok yüksek, yapı son katdış cephe astarıdır.

Aderans gücü çok yüksektir, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Su itme özelliği ile suyu yapının bünyesine almadığı gibi yüksek nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar. Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı emilmesini engeller. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller.